Tillbaka
Kontroll

Fasad: Fönster

Senaste kontroll: maj 2018,

Trä är ett lättmonterat material som rätt skött kan hålla länge. För att undvika röta och framtida skador behöver träfönster kollas regelbundet. Det finns även fönster av metall och plast, de kräver mindre underhåll.  

Det här ska du leta efter

På sikt finns risk för röta om färgen på karm eller fönsterbåge flagnat eller uppvisar blåsor. Likaså om fönsterkitt har torkat och släppt från glaset. Det kan leda till att regnvatten rinner in bakom kittet och fuktar upp trävirket. Åtgärda därför sådana problem så snart du har möjlighet. Håll också utkik efter sprickor i rutorna. En spricka i en ruta ger inte bara fuktskador, även värmeisoleringen försämras. Se upp med imma på ytterglasets insida. Fönsterblecken ska också kollas, vatten ska inte släppas in bakom fönsterbleck eller nå väggen mot sidorna från blecket eftersom kan det leda till fuktskador på ytterväggen.

Så här gör du kontrollen

Karm och båge
Titta på fönsterkarmen och fönsterbågarna efter flagnande färg, blåsor i färgen eller om fönsterkittet har torkat och släppt. Speciellt utsatt är nederdelen av fönstren. Har du kopplade tvåglasfönster ska du se till att det finns ett ordentligt mellanrum mellan bågarna. 

Färgen har flagnat på ena fönsterbågen.

Tryck med tummen i träet i karm och båge. Känns det mjukt eller om färgen har flagnat eller har blåsor så kan du känna efter med en skruvmejsel. Är det fortfarande mjukt så kan det tyda på begynnande röta. Om det är röta kan så kan fönsterdelen lagas eller så byts hela fönstret. Ta gärna hjälp av en fönsterhantverkare som kan bedöma vilka eventuella åtgärder som behöver göras. 

Fönsterbågen undersöks med en skruvmejsel.

Rutor och tätningslist
Se över glasrutorna efter sprickor. Hittar du någon så ska rutan bytas så fort som möjligt. Det är ett komplicerat arbete som bäst görs av glasmäsare.

Sprucket fönster. 


Titta efter imma på ytterglasets insida. På ett kopplat tvåglasfönster kan det antingen bero på trasiga tätningslister eller på att det är för tätt mellan bågarna. På en isolerglasruta beror det på att isolerrutan/kassetten är punkterad och måste bytas ut. Kolla tätningslisten genom att känna på den. Den ska vara spänstig och fjädra. Du kan också lägga handen ett par centimeter ovanför tätningslisten och känn om du har ett luftdrag. I så fall behöver du åtgärda det. 

Immig fönsterruta.


Tätningslister kan du också kolla genom att lägga ett papper mellan båge och karm när du stänger fönstret. När fönstret är stängt ska pappret sitta fast. Om du har självdrag och luften tas in i en springa mellan karm och båge får du inte sätta tätningslist runt hela fönstret. Då förstör du ventilationen genom fönstret. Tätningslisten ska då bara vara på sidorna och undertill. Alternativet är att montera en spaltventil och sedan sätta tätningslist runt hela fönstret.

Testa att tätningslisten i fönstret är helt. 


Fönsterbleck
Kolla att fönsterblecket sitter inte släpper in vatten. Undersök bleckets lutning, att infästningen är komplett, hur monteringen och tätningen mellan bleck och karm är gjord.

Fönsterbleck. 

 

Det här behöver du 

• Kniv
• Papperslapp

Tips 

Karm kallas den del av fönstret som sitter fast i väggen. Fönsterbågen är den del av fönstret som glasrutan är fäst i. Bågen är antingen enkel eller kopplad. När två enkelbågar hänger samman är fönstret kopplat. Det är vanligt med skyddande plåtbeklädnad på utsidan av fönstret.