Tillbaka
Kontroll

Grund: Betongplatta på mark

Platta på mark med underliggande isolering eller makadam är en säker och robust konstruktion. Men om plattan ligger direkt på marken kan fukt och kyla vandra upp i husets väggar och golv.

Det här ska du leta efter

Kolla om marklutningen och dräneringen närmast fasaden är tillräcklig. Se efter om det finns gräs jord och växter vid fasaden som kan binda fukt. Titta om vattnet leds bort ordentligt från stuprören. Kolla om det finns sprickor, puts- och färgsläpp, mossa eller alger på plattans sockel.

Så här gör du kontrollen

Markens lutning
Titta efter om marken lutar ut från husgrunden så att regnvattnet kan rinna undan. Om huset är nybyggt ska lutningen vara fem centimeter per meter, tre meter ut från huset.

Använd ett vattenpass för att ta reda på lutningen

Marken vid husgrunden
Det är inte bra om jord, gräs eller växter är tätt inpå husgrunden eftersom det binder fukt. Den här ytan, cirka 30 centimeter ut från fasaden, ska istället fyllas med makadam eller sten. Den öppna ytan gör så att luften kan att cirkulera fritt vid fasaden vilket också bidrar till att göra det mindre fuktigt.

Gräs och växter ligger för tätt emot grunden och skapar fuktfläckar

Stuprören
Titta efter så att stuprörens utkastare är riktade ut från huset. Kolla så att inte har några skadade skarvar där det kan läcka ut vatten. Om dina struprör är anslutna till en dagvattenledning ska det finnas en renstratt på stupröret. Löv och skräp fastnar annars lätt i ledningen och orsakar stopp.

Plattans kant, det vill säga sockeln
Titta efter om det finns fuktfläckar, alger eller mossa på plattans sockel. Kolla om sockeln har några färsläpp eller sprickor. Fukt kan lätt leta sig in bakom den skadade färgen eller i sprickorna. Om du kommer åt, mät fuktkvoten i syllen. Det är den regel som ligger mot betongplattan. 

Tydligt putssläpp och flagnande färg på husets sockel

Det här behöver du

  • Knäskydd
  • Handskar
  • Skruvmejsel (som du inte är rädd om)
  • Fuktkvotmätare

Tips

Om du har ett äldre hus och marken lutar mot huset, behöver du inte göra om lutningen bara för att nybyggnadsreglerna kräver det. Det finns andra sätt att ta hand om vattnet.

Undvik att ha eller plantera buskar och växter nära huset. Det minskar luftcirkulationen vid fasaden. Dessutom binder jorden fukt och växternas rötter kan skada dräneringen.